Onze diensten

Hieronder ziet u onze belangrijkste diensten. Maak een keuze voor meer informatie.

Administratief

beheer
Een goede VvE administratie is een belangrijk onderdeel van het beheren van een Vereniging van Eigenaars.
Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het bijhouden van een eigenarenregister, het organiseren van de ALV (algemene ledenvergadering) – waarbij wij bij voorkeur gebruik maken van
beschrijvende/uitleg gevende documenten – , het verzorgen van de uitnodigingen met de noodzakelijke vergaderstukken, het bijhouden van de presentielijst en het vaststellen van het z.g. “quorum” voor het kunnen nemen van rechtsgeldige besluiten. Van de ALV maken wij voor u ook een verslag met, indien van toepassing, een besluiten- en actielijst. Daar waar dit van toepassing is maken wij voor de VvE’s ook een inzicht gevend VvE Organigram met tekst en uitleg over de VvE structuur en haar kostenverdeelsleutels volgens de splitsingsakten.

De VvE Beheerders kan dit geheel voor u uitvoeren, of u hierin begeleiden en adviseren.

Financieel

beheer
De VvE Beheerders kan de gehele financiële administratie en boekhouding van de VvE verzorgen, wij zorgen voor de inning van de maandelijkse VvE voorschot bijdragen en handhaven het door de VvE vastgestelde VvE incassobeleid. Wij beheren – binnen onze beperkte bevoegdheid – de bankrekeningen die altijd op naam staan van de VVE en controleren de facturen en stellen deze betaalbaar voor de VvE gemachtigden bij de Bank. Wij stellen de jaarlijkse interactieve VvE begroting op voor de ALV met een advies m.b.t. de hoogte van de maandelijkse VvE voorschot bijdragen, welke wordt vastgesteld door de ALV. Ook het opstellen van de een heldere financiële VvE Jaarrekening behoort tot het financieel beheer.

De VvE Beheerders kan dit geheel voor u uitvoeren, of u hierin begeleiden en adviseren.