Category Nieuws

21
dec

Verhuur via Airbnb zonder toestemming van de VvE (2)

door drs. S. (Steven) Bergwerff 11 december 2017 Eind vorig jaar verscheen in deze nieuwsbrief een column van mijn hand over de (on)mogelijkheid voor appartementseigenaren om hun appartement via Airbnb te verhuren zonder toestemming van de VvE. Sindsdien zijn er in de rechtspraak over dit onderwerp opnieuw de nodige uitspraken gedaan. De populariteit van Airbnb …

23
jun

Wat te doen tegen overlast van andere appartementen?

door drs. S. (Steven) Bergwerff Beter een goede buur dan een verre vriend. En hoe dichter mensen op elkaar leven, hoe meer dit spreekwoord van toepassing zal zijn. Voor appartementseigenaren zal dit daarom zeker gelden. Vaak zitten buren immers niet alleen aan weerszijden, maar ook onder en boven, en delen appartementseigenaren bovendien met nog veel …

3
apr

Als de VvE niet wil, maar de appartementseigenaar toch wil doorpakken

door drs. S. (Steven) Bergwerff Procederen is een kostbare en risicovolle onderneming. Met gerechtelijke procedure zijn vaak grote belangen en bedragen gemoeid. Toch is het inwinnen van juridisch advies of een gang naar de rechter in sommige gevallen onvermijdelijk. Ook Verenigingen van Eigenaars staan dus dikwijls voor de keuze om juridische stappen te ondernemen. In …

15
dec

December: een maand van vrede en saamhorigheid voor de VvE?

door mr. drs. S. (Steven) Bergwerff December staat voor velen in het teken van gezelligheid en samenzijn. Net iets meer dan normaal proberen mensen verdraagzaam te zijn en maken mensen tijd vrij voor familie, vrienden en kennissen. Toch is december ook juist de maand bij uitstek waarin problemen en ruzies ontstaan. Niet alleen wordt december …

9
dec

Stemmen in de VvE, hoe ging dat ook alweer?

Om rechtsgeldige besluiten te nemen moeten er tijdens de ALV voldoende stemmen (aanwezig of bij volmacht) zijn. In de splitsingsakte of het Modelreglement staat hoeveel stemmen er minimaal nodig zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Dit zijn de mogelijke stemsituaties: Het zogenaamde Quorum: Dat is het minimaal noodzakelijke aantal aanwezige stemmen. In Modelreglement 2006 …

26
sep

Mag je een appartement verhuren via Airbnb zonder toestemming van de VvE?

Airbnb is ongekend populair. Met name in de grote steden, in het bijzonder in Amsterdam, wordt door steeds meer huiseigenaren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om privéaccommodaties via de boekingswebsite te verhuren. Ondanks de enorme populariteit onder toeristen is Airbnb omstreden. Hotels klagen over oneerlijke concurrentie, grote steden over overlast en gemeentes over oneigenlijk gebruik …

22
jun

Verplicht reservefonds VvE’s nog meer verplicht

Verplicht reservefonds VvE’s nog meer verplicht De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Uit onderzoek is echter gebleken dat ongeveer de helft van de VvE’s over onvoldoende kapitaal beschikt om het gebouw goed en voldoende tijdig te onderhouden. Als het aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en …

6
jun

Wetsvoorstel appartementsrecht

Op 30 mei 2016 is door de Koning aan de voorzitter van de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek  inclusief Memorie van Toelichting aangeboden. De verwachting is dat de wetswijziging na de parlementaire behandeling op 1 januari 2017 in werking zal treden.   Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing …

9
dec

Kom naar de Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste en belangrijkste orgaan binnen de Vereniging van Eigenaars en moet wettelijk minimaal eens per jaar plaatsvinden. Dit orgaan neemt democratische besluiten over diverse gemeenschappelijke zaken. Of het nu gaat om de onderhoudsplannen voor het gebouw, gewenste aanpassingen aan het huishoudelijk reglement, het vaststellen van de maandelijkse ledenbijdragen of de kleurstelling van bijvoorbeeld …

15
apr

De VvE Beheerders op Fenexpo businessdagen

Op dinsdag 21 april staan wij op de Fenexpo Businessdagen in de Evenementenhal te Gorinchem. Wij nodigen u van harte uit op stand nummer 118. De Fenexpo is geopend van 15:00 tot 21:00 uur. Zoals elk jaar is er de mogelijkheid te netwerken met diverse bedrijven en bezoekers uit de regio, wordt er gratis eten en …

Page 1 of 2